1.

Regulamin dotyczy strony internetowej - https://www.weltseele.biz. Właścicielem strony jest WELTSEELE spółka z o. o zarejestrowana w KRS od 18 września 2017 roku pod adresem: miejscowość Warszawa ulica ul. Zwycięzców nr domu 20 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-938 poczta Warszawa kraj Polska; REGON:368309778 | NIP:5242839766

2.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz.1204, ze zm.).

3.

Strona internetowa https://www.weltseele.biz/ jest stworzona i hostowana na platformie Wix.com. Wix udostępnia platformę internetową, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane mogą być przechowywane przez magazyn danych, bazy danych i ogólne aplikacje Wix.com. Wix przechowuje Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.

 

Wix.com informuje:

  • otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbieramy adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem; Zaloguj się; adres e-mail; hasło; informacje o komputerze i połączeniu oraz historia zakupów;

  • możemy używać narzędzi programowych do pomiaru i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do opuszczania strony;

  • gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, komunikaty); szczegóły płatności (w tym informacje o karcie kredytowej), komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje i profil osobisty;

  • kiedy przeprowadzasz transakcję na naszej stronie internetowej, w ramach tego procesu, zbieramy dane osobowe, które nam podajesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie z określonych powyżej powodów;

Zbieramy takie dane nieosobowe i osobowe w następujących celach:

  • aby świadczyć i obsługiwać Usługi;

  • aby zapewnić naszym Użytkownikom stałą pomoc dla klientów i wsparcie techniczne;

  • aby móc kontaktować się z naszymi gośćmi i użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień dotyczących usług i wiadomości promocyjnych;

  • w celu tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i / lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które my lub nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług; 

  • aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami;

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

 

4.

Towary internetowe które można kupić na stronie to "karta podarunkowa" lub "pakiety promocyjne". Karty Podarunkowe są wydawane na okaziciela i upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie masażu WELTSEELE zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej. Karty są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione usługi. Po upływie terminu ważności Karty, jej niewykorzystana, w całości lub w części, wartość lub usługa zostają utracone. Karty nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Karty jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty. Płatności Kartą Podarunkową nie można łączyć z promocjami i rabatami. Karty Podarunkowe na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty w tej samej kwocie lub droższe po uprzedniej dopłacie. Karty Podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług.

 

5.
Wszystkie bramki płatności oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych karty kredytowej przez nasz sklep i jego dostawców usług.

6.

Reklamacje dotyczące zakupionych towarów internetowych mogą być składane e-mailem na adres: massage@weltseele.biz

W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.

Możemy skontaktować się z Tobą, aby powiadomić Cię o Twoim koncie, rozwiązać problemy z Twoim kontem, rozwiązać spór, pobrać należne opłaty lub pieniądze, sondować Twoje opinie za pomocą ankiet, przesyłać aktualizacje o naszej firmie lub jako w przeciwnym razie konieczne jest skontaktowanie się z Tobą w celu wyegzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem, obowiązujących przepisów krajowych i wszelkich umów, które możemy zawrzeć z Tobą. W tym celu możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty.

8.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie posiadane dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail na massage@weltseele.biz lub skontaktuj się z nami pod adresem:

WELTSEELE sp. z o. o.

Zwycięzców 20/1

03-938 Warszawa

9.

Zastrzegamy za sobą prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy.